Oppdag ditt
nye hjem

SØK LEILIGHET
Snølia – Med solen i ansiktet og vinteren som nabo
Godt hjem i leid bolig
Sofa med bord og stol
Utleiebolig som sykehus? Ja visst!
Stol og grønn plante
Vi praktiserer visningsvett

Noen av våre eiendommer

VI TAR OSS AV HELE PROSESSEN
Du forholder deg kun til oss i Selvaag Utleiebolig og får en trygg og forutsigbar leieavtale som sikrer deg og dine.
GODE BOMILJØER
Vi tilbyr kun nye leiligheter i trygge bomiljøer og våre hjem tilfredsstiller alle formelle krav.
VEDLIKEHOLD, RO OG ORDEN
Gjennom aktiv oppfølging av leietakerne, egen vaktmester og daglig tilstedeværelse sikres vedlikehold og stell av eiendommene.