Fem fordeler ved å leie bolig

19.11.2019

I 2018 leide 23 prosent av alle nordmenn boligen de bodde i, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. I Oslo var tallet noe høyere, med 31 prosent. Det finnes ingen fasit for om det lureste er å leie eller eie. Det avhenger blant annet av din livssituasjon og økonomi. Her er noen gode grunner til at det kan lønne seg å leie bolig:

1. Du kan bo sentralt til en overkommelig pris.

Det blir stadig dyrere å kjøpe bolig i sentrale områder, mens leieprisene er relativt stabile. Hvis du leier, kan det ofte gi deg mer penger til rådighet i måneden enn om du hadde kjøpt bolig samme sted.

2. Du får større frihet og fleksibilitet.
Når du leier, kan du relativt enkelt flytte til noe rimeligere for å redusere boutgiftene hvis livssituasjonen din endrer seg. Dersom du får lyst til å flytte, eller kanskje reise en periode, har du frihet til å si opp leiekontrakten uten de kostnadene du ville fått ved salg av bolig.

3. Du får mer forutsigbare boutgifter.

Det er vanskelig å spå hvordan boligprisene vil utvikle seg fremover. Men når du leier, spiller det mindre rolle om boligprisene faller, eller om renten på boliglån går opp eller ned. Du har større forutsigbarhet ved at du vet hva du skal betale i leie hver måned, og at leien ikke endres så ofte.

4. Du får mindre ansvar og utgifter til vedlikehold.

Som leietaker trenger du ikke å spare til og bekymre deg for større, uforutsette utgifter til vedlikehold. Det er ikke ditt problem dersom det skulle bli behov for dyre utbedringer. Du har kun ansvar for vedlikehold av inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendommen. Utleier har ansvar for alt annet.

5. Du slipper høy gjeld og eiendomsskatt.

Det er dyrt å kjøpe bolig, og det er usikkert hvordan renter og lønninger vil utvikle seg i årene fremover. Da er det greit å unngå millioner i gjeld og press på nedbetaling av et stort boliglån. Som leietaker slipper du også å betale eiendomsskatt for boligen.