Godt hjem i leid bolig

16.10.2020

Et godt hjem er grunnlaget for et godt liv. En leid bolig kan også bli et godt hjem. Selvaag Utleiebolig er Selvaags satsing innenfor utleiemarkedet, og vi har nå rundt 800 nye utleieboliger i vår portefølje – og skal vokse videre. Vi brenner for at de som leier, skal få mulighet til å bo i en moderne bolig med de kvaliteter som tilbys for eierboliger. Årsaken til å leie er en privatsak. Vi legger omtanke i utvikling av bomiljøet, for vi ser betydningen av å gjøre mer enn å leie ut en bolig. Vi legger omtanke i å skape gode nabolag og omgivelser det er godt å leve i. Dette vet vi gjennom Selvaags mer enn 70 år som leverandør av gode boliger til folk flest. Derfor legger vi arbeid i leiekontraktene slik at leieboerne våre kan slå rot og finne et hjem over tid. Derfor har vi  våre egne forvaltere og vaktmestre trygt og vennlig til stede på våre eiendommer.

Covid-19 har gjort boligene våre til mer enn et hjem; de er kontor, hjemmeskole og møterom. Derfor er det viktigere enn noen gang at det er godt å være der – med tilgang til stabilt nett og med ro og orden rundt oss, og med uteområder som legger til rette for trygg lek, rekreasjon og for at folk kan møtes – og med kunst som utsmykning og inspirasjon for beboerne.

For oss betyr det noe å bidra i det boligsosiale arbeidet. Derfor har vi inngått samarbeid med de kommunene vi har prosjekter i, slik at vi gjennom tilvisningsavtaler kan gjøre en forskjell for de som trenger økonomisk støtte til bokostnadene. De blir gjennom slik bistand i stand til å få en bolig på lik linje med de som søker leiebolig gjennom markedskanalene. Alle våre kunder er leieboere. De får samme tilbud og bor på samme vilkår. Det bidrar til å dempe ulikhetene og følelsen av utenforskap. Vi vil skape stolthet for leieboere, og sier i all enkelhet at det skal være #greitåleie, og at i våre utleieboliger ligger #nøkkelentiletgodthjem. Les mer om våre prosjekter på selvaagutleiebolig.no/vare-eiendommer/.