Våre eiendommer

Vi tilbyr kun nye boliger for utleie for å skape hyggelige bomiljøer med lekeplasser og opparbeidede uteområder. Aktiv oppfølging under leieforholdet, egen vaktmester og daglig tilstedeværelse.