Banebrytende boligsamarbeid på Sandsli

24.02.2020

Bergen kommune tar i disse dager i bruk sine aller første tilvisningsboliger på Sandsli. Her skal personer som har vanskelig for å komme inn på boligmarkedet få leie leilighet.

 

Tilvisningsboliger er private utleieboliger der kommunen har mulighet til å tilvise inntil 40 prosent av boligene til vanskeligstilte på boligmarkedet, i et nytt samarbeid med det private boligselskapet Selvaag Utleiebolig AS. Selvaag skal leie ut de øvrige boligene på det ordinære markedet.

Alle leietakere skriver leiekontrakt med Selvaag.

Kinderegg-løsning

Denne uken møttes Husbanken, Selvaag og Bergen kommune for å se på boligene og snakke om hva som skal til for å lykkes med å skape gode bomiljø.

– Tilvisningsboliger er en skikkelig Kinderegg-løsning, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery.

– Ikke bare får kommunen mulighet til å tilvise vanskeligstilte på boligmarkedet til nye flotte boliger, men vi får inn en profesjonell og seriøs utleieaktør som tenker langsiktig og som på toppen av det hele er svært opptatt av å legge til rette for gode bomiljø, sier hun.

Flere anlegg på vei

I tillegg til anlegget på Sandsli kommer det anlegg på Paradis og ved Lagunen det neste året. Selskapet har allerede god erfaring med samme type avtaler med flere kommuner på Østlandet.

– Selvaag er et selskap med lange tradisjoner som bygger trygge bomiljøer for alle som har behov for å leie bolig, sentralt for vår virksomhet er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging, sier Ellen Solberg administrerende direktør i Selvaag Utleiebolig AS. Solberg slår fast at – “det skal være greit å leie. Årsaken til det er en privatsak. En leid bolig er også et godt hjem”.

Stabilitet og langtidsleie

Kommunen og Husbanken har lenge hatt et felles ønske om flere profesjonelle som tilbyr utleieboliger i Bergen.

– I tillegg til at kommunen kan tilvise boliger til vanskeligstilte, har de som søker bolig direkte fra Selvaag en leiekontrakt på fem år. Dette medfører en god forutsigbarhet og stabilitet for leietakerne, sier regionsdirektør i Husbanken Vest, Mabel Johansen.

Tilvisningsleilighetene på Sandsli er en del av Bergen kommunes boligprogram, og er de første boligene som tas i bruk som ledd i dette. Flere boliganlegg kommer i løpet av 2021-2022.

Saken ble først publisert på nettsidene til Bergen Kommune.