Nye boliger for utleie

Selvaag Utleiebolig

Nye boliger for utleie

Selvaag Utleiebolig er et profesjonelt boligutleieselskap som primært henvender seg til markedet i og rundt Oslo. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Vi investerer kun i nye boligblokker. Selskapet har i dag flere boliger i utleie i Oslo og omegn.

Forvaltning - med kunden i fokus

Forvaltning og kundeoppfølging er essensen i vårt virke. Vi erverver kun hele blokker (nybygg) fordi vi ønsker kontroll på kostnader og forutsigbar drift. I tillegg forestår vi løpende oppfølging med vaktmester og boligforvalter. Vi tar mål av oss å være til stede på alle våre eiendommer daglig. Mye faller naturlig gjennom vaktmestertjenester i de enkelte eiendommer, og vaktmester fyller en viktig rolle i alle våre anlegg. Likeledes er våre forvaltere jevnlig innom eiendommene og ser til at kvalitetene opprettholdes på best mulig vis. Våre kunder forholder seg til disse, de er behjelpelig dersom det oppstår problemer med boligen eller i leieforholdet. I tillegg sikrer denne forvaltningen at eiendommen kontinuerlig blir godt ivaretatt.