Kontakt/fakturainformasjon

Telefon: 900 29 112
E-post: okonomi@selvaagutleiebolig.no

Besøksadresse og resepsjon:
Silurveien 2, inngang A 3.etg N-0380 Oslo

Postadresse:
Postboks 33, Øvre Ullern N-0311 Oslo

Åpningstider:
Åpningstider kontor: 09.00 – 16.00

Fakturainformasjon:
Skal du fakturere en av eiendommene til Selvaag Utleiebolig?
Vi foretrekker primært EHF så langt det er mulig.

Husk å merke faktura med:
Prosjektnr:                         Oppgis av deres kontaktperson
Vår referanse:                  Oppgis av deres kontaktperson


<Selskapsnavn>

Postboks 33, Øvre Ullern
0311 Oslo

Selskapsnavn Organisasjonsnummer Fakturamottak på mail
Boligforvaltning AS 916 449 798 boligforv@uni24.no 
Bjørnåsen Syd 3 AS 998 768 489 bjrnsensy@uni24.no
Bjørnåsen Hus C AS 915 803 245 bjrnsenhu@uni24.no 
Spirea Park Oppgang 2 AS 913 813 774 spireapar@uni24.no 
Mortensrud Utleiebolig As 918 043 764 mortensru@uni24.no 
Løren Stasjon Hus A AS 915 359 930 lrenstasj@uni24.no 
Losbyveien Trinn 3 AS 916 553 463 losbyveie@uni24.no
Jessheim Utleiebolig AS 920 702 775 jessheimu@uni24.no 
Øvre Storgate 124 Drammen AS 816 002 702 vrestorga@uni24.no
Skigata Utleiebolig AS 919 115 777 skigatabo@uni24.no
Sandsliflaten Utleiebolig As 921 650 183 sandslifl@uni24.no
Paradisbuen Utleiebolig AS 916 665 350 paradisbu@uni24.no
Paradisalleen Utleiebolig AS 920618448 paradisal@uni24.no
Snølia Utleiebolig AS 924732997 snliautle@uni24.no
Lagunetoppen Utleiebolig AS 927 039 508 lagunetop@uni24.no

 

Prioritert faktura mottak:
EHF – Faktura