Kontakt/fakturainformasjon

Telefon: 900 29 112
E-post: okonomi@selvaagutleiebolig.no

Besøksadresse og resepsjon:
Silurveien 2, inngang A 3.etg N-0380 Oslo

Postadresse:
Postboks 33, Øvre Ullern N-0311 Oslo

Åpningstider:
Åpningstider kontor: 09.00 – 16.00

Fakturainformasjon:
Skal du fakturere en av eiendommene til Selvaag Utleiebolig?
Vi foretrekker primært EHF så langt det er mulig.

Husk å merke faktura med:
Prosjektnr:                         Oppgis av deres kontaktperson
Vår referanse:                  Oppgis av deres kontaktperson


<Selskapsnavn>

Postboks 33, Øvre Ullern
0311 Oslo

Selskapsnavn Org.nr. Fakturamottak mail
Bjørnåsen Hus C AS 915 803 245 BHUSC@faktura.poweroffice.net
Bjørnåsen Syd 3 AS 998 768 489 BS3@faktura.poweroffice.net
Boligforvaltning AS 916 449 798 BOLIGF@faktura.poweroffice.net
Jessheim Utleiebolig AS 920 702 775 JU@faktura.poweroffice.net
Lagunetoppen Utleiebolig AS 927 039 508 LAG@faktura.poweroffice.net
Losbyveien Trinn 3 AS 916 553 463 LT3@faktura.poweroffice.net
Løren Stasjon Hus A AS 915 359 930 LST@faktura.poweroffice.net
Mortensrud Utleiebolig As 918 043 764 MUB@faktura.poweroffice.net
Paradisalleen Utleiebolig AS 920 618 448 PALLE@faktura.poweroffice.net
Paradisbuen Utleiebolig AS 916 665 350 PBU@faktura.poweroffice.net
Sandsliflaten Utleiebolig As 921 650 183 SAND@faktura.poweroffice.net
Selvaag Utleiebolig AS 999 296 033 SUB@faktura.poweroffice.net
Skigata Utleiebolig AS 919 115 777 SKIU@faktura.poweroffice.net
Snølia Utleiebolig AS 924 732 997 SNL@faktura.poweroffice.net
Spirea Park Oppgang 2 AS 913 813 774 SP2@faktura.poweroffice.net
Øvre Storgate 124 Drammen AS 816 002 702 OSD@faktura.poweroffice.net

Prioritert faktura mottak:
EHF – Faktura