Kontakt/fakturainformasjon

Telefon: 900 29 112
E-post: okonomi@selvaagutleiebolig.no

Besøksadresse og resepsjon:
Silurveien 2, inngang A 3.etg N-0380 Oslo

Postadresse:
Postboks 33, Øvre Ullern N-0311 Oslo

Åpningstider:
Åpningstider kontor: 09.00 – 16.00

Fakturainformasjon:
Skal du fakturere en av eiendommene til Selvaag Utleiebolig?
Vi foretrekker primært EHF så langt det er mulig.

Husk å merke faktura med:
Prosjektnr:                         Oppgis av deres kontaktperson
Vår referanse:                  Oppgis av deres kontaktperson

Selskapsnavn Org.nr. Adresse Fakturamottak mail
Bjørnåsen Hus C AS 915 803 245 Bjørnåsveien 43-57 BHUSC@faktura.poweroffice.net
Bjørnåsen Syd 3 AS 998 768 489 Seterbråtveien 51 – 145 BS3@faktura.poweroffice.net
Boligforvaltning AS 916 449 798 Postboks 33 Øvre Ullern,0311 Oslo BOLIGF@faktura.poweroffice.net
Jessheim Utleiebolig AS 920 702 775 Romsaas Alle 13, 19 og 21 JU@faktura.poweroffice.net
Lagunetoppen Utleiebolig AS 927 039 508 Fanavegen 79 A og B LAG@faktura.poweroffice.net
Langhus Utleiebolig AS 929 267 478 Tegleverksfaret 9, 1405 Langhus LHUS@faktura.poweroffice.net
Losbyveien Trinn 3 AS 916 553 463 Bjarne Haugens vei 6-8 LT3@faktura.poweroffice.net
Løren Stasjon Hus A AS 915 359 930 Ullagerveien 11 LST@faktura.poweroffice.net
Mortensrud Utleiebolig As 918 043 764 Helga vaneks vei 5 MUB@faktura.poweroffice.net
Paradisalleen Utleiebolig AS 920 618 448 Jakob Kjødes veg 2 F PALLE@faktura.poweroffice.net
Paradisbuen Utleiebolig AS 916 665 350 Eikåsen 1 PBU@faktura.poweroffice.net
Sandsliflaten Utleiebolig As 921 650 183 Sandslimarka 266 og 268 SAND@faktura.poweroffice.net
Selvaag Utleiebolig AS 999 296 033 Postboks 33 Øvre Ullern,0311 Oslo SUB@faktura.poweroffice.net
Skigata Utleiebolig AS 919 115 777 Skigata 6 og 8 SKIU@faktura.poweroffice.net
Snølia Utleiebolig AS 924 732 997 Snølia 7 SNL@faktura.poweroffice.net
Spirea Park Oppgang 2 AS 913 813 774 Spireaveien 14B SP2@faktura.poweroffice.net
Øvre Storgate 124 Drammen AS 816 002 702 Øvre Storgate 130 og 136 OSD@faktura.poweroffice.net


<Selskapsnavn>

Postboks 33, Øvre Ullern
0311 Oslo

Prioritert faktura mottak:
EHF – Faktura