Hva gjør bomiljøet bærekraftig?

12.08.2021

Bærekraft er et tema som får mye oppmerksomhet, og er noe unge mennesker engasjerer seg i. Innenfor bygg og eiendom er vi opptatt av dette – vi jobber med noe som er ment å vare lenge, og brukes av mange. Og bolig er personlig.

 

Måten vi planlegger byggene og forvalter boligeiendom på, kan gi positiv effekt på mange områder. På veien fra ‘bygg under oppføring’ til ‘bygg i drift’ er det mulig å gjøre kloke og fremtidsrettede valg som kan gjøre boligene til varige og gode hjem. Materialvalg, effektive planløsninger, energiøkonomi og avfallshåndtering er sentrale komponenter i beslutningsprosessen – vi er opptatt av å skape robuste ‘bygg i drift’, de som tåler bruk og som er bærekraftige, både økonomisk og miljømessig. Boliger med sentral beliggenhet, gjerne i tilknytning til offentlig kommunikasjon er en viktig bidragsyter for å oppmuntre til grønn transport. Trygghet og trivsel, det gode naboskapet, og ikke minst; hvilke kvaliteter som finnes i boligen som sådan, er med på å gjøre den til et sted beboer kan slå rot og finne en tilhørighet og fremtid. Bostabilitet er også et element i bærekraftsbegrepet.

 

Høgskulen på Vestlandet har satt temaer knyttet til bærekraftige bygg på agendaen, og vi er stolte og glade over å ha blitt invitert til en prat om dette i deres podcast med Anne Sofie Bjelland ved institutt for Byggfag ved Høgskulen på Vestlandet. Noen stikkord fra denne: ‘Ca. 80 % av nordmenn eier egen bolig. Vedlikehold, energibruk og trivsel er dermed prisgitt alle disse eiernes kunnskap, handlekraft og motivasjon for å sikre bærekraft i boligmassen. De fleste passer på eiendommen sin, men ikke alle har kunnskap og ressurser til det. I tillegg er det en økende andel av befolkningen som sliter med å komme seg inn som eier på boligmarkedet. Og det blir også mer og mer begrenset hvor ulike grupper kan komme seg inn som et resultat av prisnivå i ulike områder. Dette gjør at boligmarkedet de senere årene har bidratt til segregering. Det er mange tiltak for å få folk inn på eierlinjen, men burde vi kanskje heller gå fra å eie til å leie?’

 

Velkommen til å høre samtalen, du finner den her: https://podcasts.apple.com/no/podcast/b%C3%A6rekraftige-bygninger/id1537774607?l=nb&i=1000529080920

Du er også velkommen til å dele den!

 

Alle bor, og alle trenger et hjem. Vi gjør det vi kan for å bidra til at du kan skape et godt hjem i en leid bolig.

#greitåleie

#nøkkelentiletgodthjem