VI SØKER ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Selvaag Utleiebolig AS utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. Selskapet skal være en ledende aktør i markedet med utvikling, verdiutvikling og bærekraft som grunnsteiner. Selvaag Utleiebolig AS er en del av Selvaag Gruppen som er et holdingselskap, organisert for å ivareta eierrollen i Selvaag-konsernet og datterselskapene.

Som administrerende direktør i Selvaag Utleiebolig får du ansvaret for å utvikle selskapet til å bli landets ledende og mest profesjonelle boligutleier. Du blir resultatansvarlig for eiendommene og skal benytte og utvikle interne ressurser for å optimalisere eiendommene. Vi søker en lagspiller med gode relasjons- og samarbeidsegenskaper som ønsker å være med å bygge og utvikle rollen.

Arbeidsoppgaver:

 - daglig ledelse med resultat- og personalansvar

 - sørge for profesjonalitet og kvalitet i drift og forvaltning av eiendommene

 - være ansiktet utad i markedet og profilere selskapet

 - skape gode resultater, vekst og verdiskapning

 - identifisere og evaluere optimale «prospects» og finansieringsløsninger

 - utvikle organisasjonen og de ansatte


Kvalifikasjoner:

- drift- og forvaltningskompetanse

- høyere relevant utdanningfordel med ledererfaring fra eiendomsbransjen

- positiv og drivende person med kommersiell teft og et sterkt kundefokus

- stort nettverk, kjennskap til sentrale aktører, samt dynamikken og drivere i eiendomsmarkedet/utleiemarkedet

- god økonomiforståelse, samt erfaring fra forhandlinger og kontraktarbeid


Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Dag Holmen-Jensen i ISCO Group, 22 06 87 00

Vennligst registrer søknad og CV her snarest  og senest 28. februar 2019.