Illustrasjonsbilde fra Bjørnåsen

Utleiebolig lanserer "Prosjekt sommerjobben"

Utleiebolig søker hjelp blant våre yngre leietakere på Bjørnåsen for å bemanne vårt vaktmesterkorps i 3 uker etter skoleslutt.

Utleiebolig AS arbeider aktivt for å holde alle våre eiendommer i god stand, både inne og ute. Å ivareta eiendommene på en god måte skaper trivsel for alle våre brukere og vårt nærmiljø.   

På Bjørnåsen har vi fire bygg og store utearealer som skal ivaretas, og sommeren er en fin tid å yte en ekstra innsats for å opprettholde den gode standarden på våre eiendommer. Vi ønsker således å tilby våre yngre beboere muligheten for å ta starten av sommerferien i bruk til å tjene penger til ferien. 

Vi håper på god respons.