VIL BLI MARKEDSLEDER: – Vi satser på Selvaag Utleiebolig fordi vi mener vi har forutsetningen for å tilføre noe nytt og bedre til utleiemarkedet, sier Frederik Selvaag.

Satser stort på utleieboliger

– 70 år etter at min farfar bygget det første huset og satset på salg av gode, rimelige boliger, ønsker vi at Selvaag også skal bli kjent for gode utleieboliger, sier Frederik Selvaag.

Selvaag har i flere år vært deleier i selskapet Utleiebolig AS. Tidlig i 2019 ble de øvrige eierne kjøpt ut, og selskapet er nå heleid av Selvaag Gruppen under navnet Selvaag Utleiebolig. For Selvaag markerer dette en viktig strategisk satsing.

– Vi vil at alle skal kunne bo godt og vil tilby nye, gode boliger, også til de som ikke har råd til å kjøpe bolig. Denne ideen er så god at vi ønsker å satse på dette i et langtidsperspektiv, sier Frederik Selvaag, som leder det nye selskapet i en periode.


Skal bli markedsleder

Målet for Selvaag Utleiebolig er å bli Norges ledende utleier av nyere boliger. Selskapet har nyere boliger i Stor-Oslo, i Drammen og i Bergen. 430 av leilighetene leies ut i dag, mens 410 leiligheter er under bygging og overtas i 2019 og 2020.

– Mange utleieselskaper tilbyr gamle leiligheter med varierende standard og vedlikehold. Våre utleieboliger er moderne leiligheter. Vi skal sikre at det blir gode bomiljøer med tett oppfølging av beboerne, godt vedlikehold og fine utearealer folk kan trives i, forteller Selvaag.

 

Boligsosialt bidrag

Det er flere grunner til at Selvaag har økt sin satsing på utleiemarkedet. I tillegg til troen på de kommersielle mulighetene i et marked i vekst, er satsingen også tenkt som en dimensjon i Selvaags boligsosiale bidrag.

– Terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir ikke lavere. Flere har behov for å starte boligreisen med utleie. Det å for eksempel bidra til å skaffe gode hjem og boliger til innvandrere som kommer uten egenkapital, er et viktig integreringstiltak. Vi søker å sette sammen en leiertakermasse som representerer tverrsnittet av befolkningen, forteller Frederik Selvaag.

 

Ny leder i løpet av 2019

I løpet av 2019 er målet å ha på plass en ny leder som skal overta etter Frederik Selvaag. At det er han som inntil videre styrer selskapet, er langt i fra tilfeldig.

– Jeg er kanskje den som har fulgt virksomheten tettest over tid og har vært tydeligst på at vi burde satse på dette. Det er spennende å være leder, og det vil også være en nyttig erfaring når jeg etter hvert vil gå inn i styrelederrollen, avslutter Frederik Selvaag.