3 av våre 4 vaktmesterassistenter intervjues av Lars Aasen i Leieboerforeningen

Prosjekt "sommerjobben 2017" gjennomført med stor suksess

Leieboerforeningen skriver om prosjekt sommerjobben

Sommeren er en fin tid for å gjennomføre forestående arbeider utomhus på våre anlegg. Normalt innhenter vi disse tjenestene eksternt, men fant det formålstjenelig denne gang å se på muligheten for å hente ressurser blandt våre yngre beboere. Utleiebolig igangsatte derfor et eget prosjekt "sommerjobben 2017", og søkte i den forbindelse etter vaktmesterassistenter i alderen 15 - 20 år. Målsetningen var å ansette vaktmesterassistenter i 3 uker, straks etter skoleslutt for å bistå vår vaktmester Anders med å utføre løpende vedlikehold og ivaretagelse av Utleieboligs eiendommer på Bjørnåsen. Ideen var at vaktmesterassistentene ville tjene opp penger til sommerferien, samtidig som at  vaktmester Anders ville få hjelp til å rydde opp ute- og fellesarealer på Bjørnåsen. 

Anders er strålende fornøyd med innsatsen til alle fire, og gleder seg over at Utleieboligs eiendommer på Bjørnåsen fremstår som ryddige og attraktive allerede i starten av sommeren.

Lars Aasen, som er leder av Leieboerforeningen, ble med til Bjørnåsen for å hilse på og intervjue vaktmesterassistentene til vaktmester Anders Lien i Utleiebolig. 

Les hele artikkelen om prosjekt sommerjobben på Leieboerforeningens hjemmeside: 
https://www.leieboerforeningen.no/Aktuelt/tabid/277/ID/2323/Utleier-gir-sommerjobb-til-ungdommer-i-bomiljet.aspx