Frederik Selvaag er daglig leder i Selvaag Utleiebolig frem til Ellen Solberg er på plass 1. september 2019.

Jakter nye boligbygg til utleiesatsing

Selvaag Utleiebolig er på jakt etter nye boligprosjekter, og er klar for å kjøpe nybygg fra alle de seriøse utbyggerne.

Intervjuet er gjengitt med samtykke fra Estatenyheter.no. Les intervjuet i Estate her.

– Det som skiller oss fra de andre aktørene i utleiemarkedet, er at vi kjøper nytt og tilfører ny boligmasse til markedet. Mye av den eksisterende utleieboligmassen er utrangert og i dårlig stand. Mange eiendommer flippes bare rundt. Vi er opptatt av å ha fine og gode uteområder og vil tilby gode bomiljøer. Vi kjøper aldri hele boligprosjekter, men kan ta en del av et prosjekt, sier Frederik Selvaag til Estate Nyheter.


Han leder inntil videre Selvaag Boligutleie, som er Selvaag Gruppens satsing på utleieboliger. Satsingen startet som en såkalt club-investering med til sammen fem eiere, hvor Selvaag var den største.

– Vi kontraherte vårt første prosjekt i Bjørndalen i 2012 med overlevering i 2014, med finansiering i Husbanken. Det var en interessant finansieringsmodell. Vi besluttet å bygge en portefølje med den samme modellen, sier Selvaag.


Frederik Selvaag mener veien er kort fra gamle Selvaag, som ble kjent for å tilby rimelige boliger til det norske folk, til en ny utleiesatsing.

– Det var et veldig nært utgangspunkt for Selvaag Gruppen å kunne tilby nye og moderne boliger til folk som ikke har kommet inn på boligmarkedet, så vi valgte å kjøpe ut de andre aksjonærene som hadde hatt en hyggelig reise i fellesskapet. Vi kjøpte dem ut i januar i år, sier Selvaag.


Selvaag Utleiebolig har 430 relativt nye utleieleiligheter og får 410 nye boliger som står ferdig i 2019 og 2020. Porteføljen består av leiligheter på Bjørnåsen, Løren, Økern og Mortensrud i Oslo, Elvekvartalet i Drammen og Sandsliflaten, Fanaveien og Paradis i Bergen, samt på Jessheim.

– Vi vil gå inn og kjøpe bygg fra prosjekter som er på tegnebrettet. Vi kan kna boligmiksen etter det lokale behovet. Vi inngår også en avtale med kommunen. En tilvisningsavtale gir kommunen rett til 40 prosent av boligene på hvert prosjekt vi kjøper. Da får vi finansiering med 50 års løpetid og hyggelige marginer i Husbanken.


Etter at Selvaag Gruppen kjøpte ut de andre partnerne, har Frederik Selvaag ledet Selvaag Utleiebolig inntil en ny daglig leder kommer på plass. Han forteller at den nye sjefen vil signere ansettelsesavtale mot slutten av denne uken. (Les mer om Ellen Solberg, som er ansatt som ny daglig leder fra 1. september 2019.)

– Vedkommende skal bygge et godt team rundt seg og sikre overtakelsen av et høyt volum med leiligheter de neste 12 til 18 månedene. Relasjoner skal også ivaretas og selskapet skal bli mer synlig. Jeg føler at ingen av aktørene i utleiemarkedet har tatt en ordentlig posisjon. Vi må bygge vår merkevare og posisjonen, sier Selvaag.


Selvaag Utleiebolig har allerede en betydelig portefølje, men vil kjøpe flere boligbygg i årene fremover.

– Det vil fort kunne bli 300 til 400 millioner kroner i årlige investeringer i nye prosjekter. Det kan bli mindre og det kan bli mer, det kommer an på marked og hva som er tilgjengelig. Det er viktig å få frem at vi er interessert i å kjøpe fra alle gode utviklermiljøer. Vi har kjøpt fra Selvaag Bolig, JM, Stor-Oslo Eiendom og Profier. Det geografiske nedslagsfeltet vårt de neste fem årene blir i Stor-Oslo, hvor vi får rasjonell og optimal drift. Det kan også bli aktuelt å gå inn i Stavanger og Trondheim, sier Frederik Selvaag.


Intervjuet er gjengitt med samtykke fra Estatenyheter.no. Les intervjuet i Estate her.