Bygger flere leieboliger for å møte økende etterspørsel

Stadig flere unge leier bolig, og tendensen er tydeligst i storbyene. – Vi bygger leieboliger i dag for å møte dagens og fremtidige behov i landets største byer, sier Frederik Selvaag i Selvaag Utleiebolig.

Fordelingen mellom dem som eier og leier bolig i Norge har vært stabil over lang tid. Rundt 1 av 4 norske husholdninger leier bolig, mens 3 av 4 eier sitt eget hjem. I praksis vokser likevel leiemarkedet noe på grunn av befolkningsøkningen.

Økende leie blant unge
Rundt 930 000 nordmenn leide i fjor boligen de bor i. Når det gjelder hvem som leier bolig, viser imidlertid tall fra Statistisk Sentralbyrå at det har vært en endring de siste årene, forteller rådgiver Mathias Killengreen Revold.
– Eierandelen blant unge har vært svakt fallende etter finanskrisen i 2008, og den påfølgende innstrammingen i reglene for boliglån. Det er stadig flere som leier blant de som jobber deltid, har lave inntekter og bor i de største byene, oppsummerer Killengreen Revold.

Leiebehov vokser mest i storbyene
Nedgangen i antall yngre boligeiere er tydeligst blant de med mest usikker økonomi, for eksempel studenter og deltidsarbeidende. Den synkende tendensen er mest markant i hovedstaden.
– I 2007 eide 53 prosent av unge i Oslo boligen sin. Andelen hadde falt med 11 prosentpoeng – til 43 prosent – i 2017. Det har også vært et betydelig fall i andre storbyer som Bergen, Trondheim og Stavanger, forteller Killengreen Revold.

– Bygger for å møte et behov
Selvaag Utleiebolig er en av de største profesjonelle utbyggerne av leieboliger i Norge. Administrerende direktør Frederik Selvaag er klar over det økende leiebehovet i storbyene.
– Vi er stadig på jakt etter å tilføre nye boligbygg til leiemarkedet. Vi går inn tidlig i utbyggingsprosjekter slik at vi kan være med på å utforme og tilpasse til det lokale leiebehovet, forteller Frederik Selvaag.

Vil gi folk et fullverdig leietilbud
Per i dag har Selvaag Utleiebolig 430 relativt nye utleieleiligheter, og 410 nye boliger vil stå ferdig i 2019 og 2020. Porteføljen består av leiligheter på Bjørnåsen, Løren, Økern og Mortensrud i Oslo, Elvekvartalet i Drammen, Jessheim samt Sandsliflaten, Fanaveien og Paradis i Bergen. I et leiemarked der mange leietakere gjerne møter private utleiere, «amatører» som leier ut en eller noen få leiligheter, ønsker Selvaag Utleiebolig å bidra til å profesjonalisere leiemarkedet.
– Vi ønsker å tilby nye og moderne boliger til folk som ikke har kommet inn på boligmarkedet. Og tallene fra SSB viser at dette behovet er økende, både blant de yngste og de med lavere inntekt. Vi tror behovet kommer til å øke i årene som kommer, sier Frederik Selvaag.

Fakta om eie og leie av egen bolig i Norge

  • 76,8 prosent av norske husholdninger eier sine boliger.
  • 931 610 nordmenn leier boligen de bor i.
  • Andelen som leier bolig er størst i byene og blant yngre.
  • Blant den firedelen som tjener minst, eier under halvparten egen bolig.
  • Andelen som leier kontra eier bolig er økende, særlig blant unge og de med lavere inntekt.
  • I Oslo falt andelen unge som eier egen bolig med 11 prosentpoeng fra 2007 til 2017.